محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو در نشست با فعالان و نمایندگان احزاب سیاسی شهرستان :
از نظرات کنش گران سیاسی و اجتماعی در حل مشکلات شهرستان استقبال می کنم
  • سه شنبه 23 دی 1399 ساعت 09:00
محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو در جلسه نشست مشورتی با دهیاران بخش بازرگان :
دهیاران باید برای توسعه پایدار روستاها برنامه داشته باشند
  • دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 12:30
حامد محمد زاده رئیس آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ماکو :
آتشسوزی در بافت قدیمی ماکو خسارت جانی نداشت‌
  • یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 20:00
محمدی ایروانلو نماینده عالی دولت در شهرستان ماکو در نشست با فعالان ونمایندگان احزاب سیاسی شهرستان :
صداقت در گفتار و کردار مدیران و کنش گران سیاسی در حافظه تاریخی مردم جامعه ماندگار خواهد شد
  • یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 10:30
محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو در جلسه تجلیل از مربیان زبان انگلیسی جهاد دانشگاهی :
در ایران فرایند آموزش زبان انگلیسی با چالش های اساسی روبروست
  • شنبه 20 دی 1399 ساعت 11:00
اطلاعیه شهرداری ماکو
  • پنج شنبه 18 دی 1399 ساعت 20:32