نود و چهارمین کمیته فرعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران (شهرستان ماکو ) و جمهوری ترکیه ( ولایت ایغدیر )
اهدای هدایایی به رسم یادبود به فرمانداران ماکو و چالدران توسط والیان آغری و ایغدیر کشور دوست و همسایه ترکیه
  • چهارشنبه 29 تیر 1401 ساعت 15:09
نود و چهارمین کمیته فرعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران (شهرستان ماکو ) و جمهوری ترکیه ( ولایت ایغدیر )
اهدای هدایایی به رسم یادبود به والیان آغری و ایغدیر کشور دوست و همسایه ترکیه توسط فرمانداران ماکو و چالدران
  • چهارشنبه 29 تیر 1401 ساعت 15:06
نود و چهارمین کمیته فرعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران (شهرستان ماکو ) و جمهوری ترکیه ( ولایت ایغدیر )
با هدف گسترش روابط شهرهای همجوار کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه تفاهم نامه همکاری بین فرماندار ماکو و والی آغری به امضا رسید ‌
  • چهارشنبه 29 تیر 1401 ساعت 15:03
نود و چهارمین کمیته فرعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران (شهرستان ماکو ) و جمهوری ترکیه ( ولایت ایغدیر ) با حضور فرمانداران ماکو و چالدران و والیان آغری و ایغدیر در محل والیگری ایغدیر کشور ترکیه برگزار شد .
نود و چهارمین کمیته فرعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران (شهرستان ماکو ) و جمهوری ترکیه ( ولایت ایغدیر )
  • چهارشنبه 29 تیر 1401 ساعت 14:53
در نود و چهارمین کمیته فرعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه
با استقبال گرم والیان آغری و ایغدیر ترکیه ، فرمانداران شهرستان های ماکو و چالدران و هیات همراه وارد استان ایغدیر شدند
  • چهارشنبه 29 تیر 1401 ساعت 12:30
1 2 3 4 5