نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو :
خدمت به روستاهای محروم جزو برنامه های دولت مردمی است
  • سه شنبه 11 مرداد 1401 ساعت 13:30
همزمان با هفته امر به معروف و نهی از منکر :
  • سه شنبه 11 مرداد 1401 ساعت 11:30