فرماندار ماکو :
حدود ۷۳ درصد راههای روستایی شهرستان ماکو آسفالت هستند
  • دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 10:30
فرماندار ماکو :
ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از جمعیت جوان شهرستان
  • چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 12:00
1 2 3 4