استاندار آذربایجان غربی در سمینار فرمانداران استان:
زمینه سازی برای حضور حداکثری مردم در انتخابات سرلوحه فعالیت مجریان انتخابات در استان باشد
  • یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 22:30
1 2 3 4 5