فرماندار ماکو :
مصوبات جلسه شورای ترافیک باید علمی و کارشناسی شده باشد
  • دوشنبه 31 تیر 1398 ساعت 13:00
فرماندار ماکو :
لزوم بازنگری در قانون ساخت و ساز در محدوده بافت تاریخی
  • چهارشنبه 26 تیر 1398 ساعت 15:30