فرماندار ماکو در بازدید از واحد های نانوایی و غذاخوری شهر بازرگان :
صاحبان واحد های صنفی نقش مهمی در سلامت و امنیت غذایی شهروندان دارند
  • یکشنبه 27 مرداد 1398 ساعت 11:33
فرماندار ماکو در نشست صمیمی با اصحاب فرهنگ و هنر :
ذهن توسعه یافته می تواند منجر به توسعه همه جانبه یک شهرستان و کشور شود
  • سه شنبه 22 مرداد 1398 ساعت 22:30
1 2 3