مدیرکل امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری آذربایجان غربی:
مشارکت حداکثری مردم در انتخابات قدرت چانه زنی ، اقتدار و مشروعیت نظام را در صحنه های جهانی بالا می برد
  • چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 14:00
1 2 3