همزمان با هفته امر به معروف و نهی از منکر :
  • سه شنبه 11 مرداد 1401 ساعت 10:00
نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو :
اگر یک جوان معتاد شود همه ما مسئول هستیم و در آخرت باید جوابگو باشیم
  • دوشنبه 10 مرداد 1401 ساعت 16:00
فرماندار شهرستان ماکو :
یکی از افتخارات دولت سیزدهم واکسیناسیون بالای 80 درصد برای آحاد مردم جامعه است
  • چهارشنبه 5 مرداد 1401 ساعت 19:31