محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو :
شهرداری ها باید طبق قانون نیم درصد از درآمدهای سالانه خود را به کتابخانه ها اختصاص دهند
  • دوشنبه 4 اسفند 1399 ساعت 10:00
معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار شهرستان ماکو :
خروج خودروهای دارای پلاک بومی شهرستان ماکو و همچنین ورود خودروهای دارای پلاک غیربومی به شهرستان ماکو از همه مبادی ممنوع شد
  • یکشنبه 3 اسفند 1399 ساعت 13:30
معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار شهرستان ماکو :
محیط زیست نعمتی ارزشمند است که می بایست ضمن حفظ آن ، به نسل های آینده منتقل گردد
  • یکشنبه 3 اسفند 1399 ساعت 10:00