فرماندار شهرستان ماکو :
مسئولین دستگاههای اجرایی باید با تغییر رویکرد گذشته عملگرا باشند
  • یکشنبه 10 بهمن 1400 ساعت 20:30
فرماندار شهرستان ماکو :
امنیت پایدار تضمین کننده پیشرفت ، رشد ، توسعه و آبادانی هر جامعه است
  • شنبه 9 بهمن 1400 ساعت 10:00
فرماندار شهرستان ماکو :
توسعه متوازن بدون توجه به مناطق روستایی امکان پذیر نخواهد بود
  • جمعه 8 بهمن 1400 ساعت 15:30