همزمان با روز بانکداری اسلامی با حضور فرماندار شهرستان ماکو ؛
از اصغر قربان زاده رئیس بانک ملی شعبه بازار ماکو تجلیل بعمل آمد
  • پنج شنبه 10 شهریور 1401 ساعت 12:30
همزمان با روز بانکداری اسلامی با حضور نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو ؛
از فاتحان قله لنین کشور قرقیزستان توسط بانک ملی شعبه بازار ماکو  تجلیل شد
  • پنج شنبه 10 شهریور 1401 ساعت 12:00
با حضور فرماندار شهرستان ماکو ؛
نمایشگاه نوشت افزار و لوازم التحریر در ماکو افتتاح شد
  • چهارشنبه 9 شهریور 1401 ساعت 16:00