جلسه رسیدگی به مشکلات ورزش شهرستان ماکو
  • یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت 14:30
فرماندار شهرستان ماکو :
حضور فیزیکی راهنمایی و رانندگی در شهر مرزی بازرگان جزء ضروریات است
  • یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت 10:30