محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو :
شاخص آسفالت راه‌های روستایی در ماکو بسیار پایین بوده و رتبه چهاردهم استان را دارد
  • شنبه 23 مرداد 1400 ساعت 13:05
رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا :
ممنوعیت تردد از فردا ساعت ۱۲ ظهر اعمال می شود و تا جمعه (۵ شهریور) ادامه دارد
  • شنبه 23 مرداد 1400 ساعت 13:02
رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا
براساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، از دوشنبه 25 تا شنبه 30 مرداد تعطیل اعلام شد
  • شنبه 23 مرداد 1400 ساعت 13:01
از روز دوشنبه تا شنبه هفته بعد تعطیل شد
بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا از روز دوشنبه ۲۵ تا شنبه ۳۰ مردادماه تعطیل اعلام شد
  • شنبه 23 مرداد 1400 ساعت 13:00
محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو :
خبرنگاران باید زیر چتر حمایتی مسئولین قرار بگیرند
  • یکشنبه 17 مرداد 1400 ساعت 13:00
محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو :
تنها در عرض یک هفته ۳ نفر فوتی داشته ایم
  • یکشنبه 17 مرداد 1400 ساعت 10:00