رعنا قربانی سرپرست فرمانداری شهرستان ماکو در بیست و دومین جلسه شورای هماهنگی ، پیشگیری و مبارزه با کرونا ویروس شهرستان ماکو :
با همکاری شهروندان ، اصناف و کسبه محترم نرخ رشد ابتلاء شهرستان ماکو از ۸۱ صدم درصد به ۳۱ صدم درصد کاهش یافته است
  • چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 13:00
رعنا قربانی - سرپرست فرمانداری شهرستان ماکو
اصناف نباید تحت هیچ عنوانی از جمله حراج اجناس موجب تجمع شهروندان شوند
  • دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 11:30