اطلاعیه قطعی آب
  • دوشنبه 4 مرداد 1400 ساعت 00:00
محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو :
موج پنجم کرونا ویروس در شهرستان ماکو شروع شده است
  • یکشنبه 3 مرداد 1400 ساعت 09:00
محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو :
برای مهارسرقت در شهرستان باید بر اساس برنامه عمل کرد
  • سه شنبه 29 تیر 1400 ساعت 10:00
طی مراسم گرم و صمیمی و با حضور فرماندار شهرستان ماکو :
از تلاش ها و زحمات بیش از ۳۲ ساله کارمند بازنشسته فرمانداری ماکو تجلیل بعمل آمد
  • شنبه 26 تیر 1400 ساعت 13:00