اطلاعیه_شماره_۲۶
  • دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 09:00
فرماندار ماکو
محدودیت های وضعیت قرمز در شهرستان ماکو به اجرا در آمد
  • پنج شنبه 19 فروردین 1400 ساعت 09:47
فرماندار شهرستان ماکو :
برگزاری مراسم عروسی در منازل شهرستان ماکو ممنوع می باشد
  • چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 12:30