فرماندار شهرستان ماکو :
اعتیاد ، بلای خانمانسوز جامعه بشری است
  • چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 09:00
در راستای نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی :
بازدید محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو از مجموعه تفریحی لونا پارک ماکو
  • دوشنبه 27 بهمن 1399 ساعت 18:30
محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو :
ضرورت شفاف سازی مسئولیت دستگاههای اجرایی در بحث پدافند غیر عامل و پرهیز از کلی گویی
  • دوشنبه 27 بهمن 1399 ساعت 10:00
محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو :
سازمانهای مردم نهاد رابط بین دولت و مردم هستند
  • یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 13:30