فرماندار ماکو :
شکاف نسلی یکی از آسیب هایی است که می تواند به انقلاب ما وارد شود
  • چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 ساعت 12:00
معاون فرماندار ماکو:
برگزاری جشنواره های بومی محلی در حفظ آداب و رسوم موثر است
  • سه شنبه 27 فروردین 1398 ساعت 12:30