‍ فرماندار شهرستان ماکو :
بمنظور کنترل قیمت و تنظیم بازار ، مرغ منجمد در سطح شهرستان ماکو توزیع خواهد شد
  • چهارشنبه 19 آبان 1400 ساعت 12:00