معاون فرماندار ماکو :
محوری ترین نقش زن در جامعه تحکیم بنیان خانواده است
  • پنج شنبه 2 اسفند 1397 ساعت 14:00
معاون فرماندار ماکو :
65 درصد مساکن روستایی شهرستان ماکو مقام سازی شده است
  • چهارشنبه 1 اسفند 1397 ساعت 14:30
معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار ماکو :
اجرای مطالعات طرح هادی در روستاهای زیر 20 خانوار ماکو
  • چهارشنبه 1 اسفند 1397 ساعت 11:30