با دستور نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو مشکل روشنایی ورودی روستای قلعه جوق مابین روستای قلعه جوق تا مسجد المهدی محله قره کورپی بعد از انتظار چند ساله حل شد
این عملیات به متراژ 420 متر با کابل خودنگهدار و با اعتباری بالغ 170 میلیون تومان توسط شرکت توزیع برق شهرستان ماکو اجرا شده است .
  • دوشنبه 4 اردیبهشت 1402 ساعت 22:00
<< < 7