بازدید فرماندار ماکو از دامداری تازه تأسیس 300 رأسی گوسفند پروری آقای قنبر محمدی قزلداغی در روستای قزلداغ عجم
نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو ضمن بازدید از دامداری تازه تأسیس 300 رأسی گوسفند پروری آقای قنبر محمدی قزلداغی در روستای قزلداغ عجم مسائل و مشکلات این واحد را بررسی کرده و دستورات لازم جهت اعطای تسهیلات به این واحد جهت راه اندازی را صادر نمودند .
  • یکشنبه 21 خرداد 1402 ساعت 15:00