فرماندار ماکو :
فعالیت سازمان های مردم نهاد باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد
  • یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 15:00
فرماندار ماکو :
اعتراضات باید در چارچوب قانون بیان شود
  • پنج شنبه 9 اسفند 1397 ساعت 14:30
قربانی معاون فرماندار ماکو :
مطالعه و کتابخوانی یک راه کم هزینه و موثر در افزایش آگاهی مردم است
  • چهارشنبه 8 اسفند 1397 ساعت 14:37