با حکم وزیر کشور :
حسین عباسی گزنق به سمت فرماندار شهرستان ماکو منصوب شد
وزیر کشور در حکمی حسین عباسی گزنق را به سمت فرماندار شهرستان ماکو منصوب کرد .
  • چهارشنبه 5 دی 1397 ساعت 21:30
فرماندار شهرستان ماکو :
تجربیات گذشته نشان داده مصوبات جلسه کمیته فرعی و امنیتی ایران و ترکیه ، منجر به توسعه روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور شده است .
صبح امروز هشتاد و هفتمین جلسه کمیته فرعی و امنیتی ایران و ترکیه با هدف بررسی و تسهیل مسائل مرزی با حضور فرماندار ماکو و والیان ایغدیر و آغری در محل فرمانداری ماکو برگزار شد .
  • چهارشنبه 5 دی 1397 ساعت 20:30
معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار ماکو :
آرد مورد نیاز واحد های نانوایی آزاد پز از طریق ثبت درخواست در سامانه تامین خواهد شد .
  • سه شنبه 4 دی 1397 ساعت 09:00
معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار :
با احداث مجتمع نمایشگاههای اتومبیل ، بخش مهمی از مشکل ترافیکی شهر ماکو حل خواهد شد
  • دوشنبه 3 دی 1397 ساعت 15:00