معاون فرماندار ماکو :
مهمترین موضوع در پدافند غیرعامل آگاه سازی و آموزش است
  • چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 12:00
معاون فرماندار ماکو :
نقش و جایگاه روستائیان در توسعه جامعه بر هیچ کسی پوشیده نیست
  • سه شنبه 16 مهر 1398 ساعت 20:00
با عملیات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) :
کشف 7 هزار و 400 آمپول مرفین جاساز شده از قاچاقچیان در مرز بازرگان
  • یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 22:00