#اطلاعیه_شماره_۳۵
  • سه شنبه 8 تیر 1400 ساعت 20:29
معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار شهرستان ماکو :
یک فعال اجتماعی چند برابر یک سازمان دولتی می تواند در فعالیت‌های اجتماعی مفید و موثر واقع شود
  • سه شنبه 8 تیر 1400 ساعت 10:00
دیدار فرماندار شهرستان ماکو با رئیس دادگستری و دادستان شهرستان به مناسبت هفته قوه قضائیه
حضور فرماندار به همراه امام جمعه و اعضای شورای تامین شهرستان در دادگستری شهرستان ماکو به مناسبت هفته قوه قضائیه
  • پنج شنبه 3 تیر 1400 ساعت 10:30