محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو :
مسئله جوانان امروز یکی از دغدغه های اصلی مسئولین و از چالش های مهم اجتماعی کشور است .
  • دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 ساعت 11:00
آگهی ترحیم جمعه ای تلخ در شهرستان ماکو !
  • جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 21:01
اطلاعیه ستاد انتخابات شهرستان ماکو
  • پنج شنبه 23 اردیبهشت 1400 ساعت 20:35
اطلاعیه کمیسیون امنیت انتخابات شهرستان ماکو
  • چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ساعت 11:09