محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو :
دستگاه‌های اجرایی نسبت به جذب اعتبارات اختصاص یافته اهتمام بورزند
  • چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت 10:00