معاون فرماندار ماکو :
مهمترین موضوع در پدافند غیرعامل آگاه سازی و آموزش است
  • چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 12:00