فرماندار ماکو:
دانش آموزان امانتها و سرمایه های جامعه هستند
  • دوشنبه 1 مهر 1398 ساعت 10:30
فرماندار ماکو :
مدیریت باید همراه با اخلاق مداری ، پیگیری و قانونمندی باشد
  • شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 13:30
معاون ‍ فرماندار ماکو :
با اقدامات صورت گرفته ستاد تنظیم بازار ، آرامش نسبی در شهرستان حاکم است
  • چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 15:00