رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان ماکو :
امسال بیش از یک تن انواع مواد مخدر در شهرستان ماکو از سوداگران کشف و ضبط شد .
  • دوشنبه 1 بهمن 1397 ساعت 16:00
<< < 6