فرماندار ماکو :
لزوم ساماندهی سرویس مدارس تا قبل از آغاز سالتحصیلی جدید
  • شنبه 16 شهریور 1398 ساعت 14:30
به دستور استاندار آذربایجان غربی
یک میلیارد تومان برای کمک به جشن عاطفه ها پرداخت شد
  • شنبه 9 شهریور 1398 ساعت 09:11