معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار ماکو :
توزیع آرد خام باید بر اساس جمعیت شناور شهرستان ماکو انجام شود
  • دوشنبه 29 بهمن 1397 ساعت 11:00
فرماندار و رئیس شورای هماهنگی مبارزه بامواد مخدر شهرستان ماکو :
مردم و مسئولین باید احساس مسئولیت بیشتری نسبت به مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر در جامعه داشته باشند
  • یکشنبه 28 بهمن 1397 ساعت 12:00
حسین عباسی فرماندار ماکو  :
رفع مشکل نقاط کور و تقویت دکل های مخابراتی باید در دستور کار مسئولین امر قرار بگیرد
  • چهارشنبه 24 بهمن 1397 ساعت 14:37
فرماندار ماکو :
در حال حاضر توسعه مناطق بر اساس مزیت های نسبی صورت می پذیرد
  • چهارشنبه 24 بهمن 1397 ساعت 13:29