فرماندار ماکو :
بحث باز آفرینی شهری جزء مهم ترین مسائل و دغدغه های دولت است .
  • دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 13:30
معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار ماکو :
فضاهای شهری در ماکو را باید برای معلولین مناسب سازی نمود تا شرایط زندگی برای این گروه تسهیل و روان شود .
  • پنج شنبه 20 شهریور 1399 ساعت 09:00