معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار شهرستان ماکو :
محیط زیست نعمتی ارزشمند است که می بایست ضمن حفظ آن ، به نسل های آینده منتقل گردد
  • یکشنبه 3 اسفند 1399 ساعت 10:00
فرماندار شهرستان ماکو :
هرگونه تجمعی که در آنجا پروتکل های بهداشتی رعایت نشود جمع آوری خواهد شد
  • شنبه 2 اسفند 1399 ساعت 09:00
فرماندار شهرستان ماکو :
اعتیاد ، بلای خانمانسوز جامعه بشری است
  • چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 09:00
در راستای نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی :
بازدید محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو از مجموعه تفریحی لونا پارک ماکو
  • دوشنبه 27 بهمن 1399 ساعت 18:30