با حضور مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان :
سرپرست جدید اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ماکو معرفی شد
  • چهارشنبه 5 شهریور 1399 ساعت 14:30