۵ واحد متخلف در ماکو پلمپ گردید.
  • یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 23:00
رعنا قربانی سرپرست فرمانداری شهرستان ماکو در بیستمین جلسه شورای هماهنگی پیشگیری و مبارزه با کرونا ویروس شهرستان ماکو
ثبات آمار مبتلایان شهرستان ماکو در سایه زحمات اعضای محترم شورای هماهنگی و همکاری اصناف بدست آمده است.
  • یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 12:00
۸ واحد متخلف در ماکو پلمپ گردید.
  • شنبه 10 آبان 1399 ساعت 23:00