با حضور محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو و مهران زینال زاده معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
رئیس جدید جهاد کشاورزی شهرستان ماکو معرفی شد
  • یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 09:00
محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو :
شهرداری ها باید طبق قانون نیم درصد از درآمدهای سالانه خود را به کتابخانه ها اختصاص دهند
  • دوشنبه 4 اسفند 1399 ساعت 10:00
معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار شهرستان ماکو :
خروج خودروهای دارای پلاک بومی شهرستان ماکو و همچنین ورود خودروهای دارای پلاک غیربومی به شهرستان ماکو از همه مبادی ممنوع شد
  • یکشنبه 3 اسفند 1399 ساعت 13:30