رعنا قربانی سرپرست فرمانداری شهرستان ماکو در شانزدهمین جلسه شورای هماهنگی ، پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان ماکو :
رعایت پروتکل های بهداشتی برای همه شهروندان یک مسئولیت قانونی و شرعی است.
  • سه شنبه 22 مهر 1399 ساعت 11:30