فرماندار ماکو :
حدود ۷۳ درصد راههای روستایی شهرستان ماکو آسفالت هستند
  • دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 10:30