#اطلاعیه_شماره_۳۵
  • سه شنبه 8 تیر 1400 ساعت 20:29
معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار شهرستان ماکو :
یک فعال اجتماعی چند برابر یک سازمان دولتی می تواند در فعالیت‌های اجتماعی مفید و موثر واقع شود
  • سه شنبه 8 تیر 1400 ساعت 10:00