فرماندار شهرستان ماکو :
ضرورت ثبت نام کلیه ارائه دهندگان و دریافت کنندگان خدمت در سامانه امید
  • دوشنبه 1 آذر 1400 ساعت 14:42
روز دوشنبه 1400.09.1 انجام می گیرد؛
حضور استاندار آذربایجان غربی در سامانه سامد برای پاسخگویی به سؤالات مردم
  • یکشنبه 30 آبان 1400 ساعت 13:45
به ریاست فرماندار شهرستان ماکو :
برگزاری جلسه پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز شهرستان ماکو
  • یکشنبه 30 آبان 1400 ساعت 11:30