دیدار فرماندار شهرستان ماکو با رئیس دادگستری و دادستان شهرستان به مناسبت هفته قوه قضائیه
حضور فرماندار به همراه امام جمعه و اعضای شورای تامین شهرستان در دادگستری شهرستان ماکو به مناسبت هفته قوه قضائیه
  • پنج شنبه 3 تیر 1400 ساعت 10:30