اطلاعیه ستاد انتخابات شهرستان ماکو
  • پنج شنبه 23 اردیبهشت 1400 ساعت 20:35
اطلاعیه کمیسیون امنیت انتخابات شهرستان ماکو
  • چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ساعت 11:09
محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو در دیدار عزیز سهندی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی ( ره ) استان آذربایجان غربی :
خدمات کمیته امداد برای رفع فقر و محرومیت و ایجاد اشتغال در شهرستان بسیار موثر بوده است.
  • سه شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 18:00