محدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو :
مسئله فاضلاب شهری ماکو در آستانه ورود به یک بحران زیست محیطی است
  • پنج شنبه 9 بهمن 1399 ساعت 10:00
بازدید سرزده و شبانه محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو از بیمارستان فجر جهت بررسی روند خدمات رسانی به مردم
در این بازدید فرماندار شهرستان ماکو از بخش های مختلف بیمارستان بازدید نمودند و از نزدیک در جریان نحوه خدمات دهی به بیماران قرار گرفتند.
  • چهارشنبه 8 بهمن 1399 ساعت 20:00
فرماندار شهرستان ماکو :
پیشرفت و آبادانی روستاها از الزامات توسعه پایدار است
  • چهارشنبه 8 بهمن 1399 ساعت 10:30