فرماندار ماکو در یازدهمین جلسه شورای هماهنگی ، پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان :
رسانه ها و خبرنگاران در این روزهای سخت ایثارگران عرصه فرهنگی و آگاه سازی جامعه محسوب میشوند
  • سه شنبه 19 فروردین 1399 ساعت 15:30