نود و چهارمین کمیته فرعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران (شهرستان ماکو ) و جمهوری ترکیه ( ولایت ایغدیر )
اهدای هدایایی به رسم یادبود به فرمانداران ماکو و چالدران توسط والیان آغری و ایغدیر کشور دوست و همسایه ترکیه
  • چهارشنبه 29 تیر 1401 ساعت 15:09
<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>