فرماندار ماکو :
حفظ و تامین امنیت وظیفه دولت و حاکمیت است
  • یکشنبه 6 مرداد 1398 ساعت 20:00
فرماندار ماکو :
مصوبات جلسه شورای ترافیک باید علمی و کارشناسی شده باشد
  • دوشنبه 31 تیر 1398 ساعت 13:00