رئیس هیات بازرسی شهرستان ماکو :
تبلیغات زود هنگام داوطلبین در فضای مجازی و محافل عمومی و خصوصی بصورت مستمر رصد می شود
  • پنج شنبه 21 آذر 1398 ساعت 12:30
فرماندار ماکو :
لزوم آگاهی بخشی عمومی به شهروندان در خصوص مسائل بهداشتی
  • چهارشنبه 13 آذر 1398 ساعت 10:30