معاون فرماندار ماکو :
ماکو میزبان 831 نفر از داوطلبان خدمت در دستگاههای اجرایی خواهد بود .
  • دوشنبه 13 اسفند 1397 ساعت 13:30
فرماندار ماکو :
لزوم ارتقای کیفیت و توسعه فعالیت کشتارگاه دامی ماکو
  • دوشنبه 13 اسفند 1397 ساعت 10:00
فرماندار ماکو :
اعتراضات باید در چارچوب قانون بیان شود
  • پنج شنبه 9 اسفند 1397 ساعت 14:30
قربانی معاون فرماندار ماکو :
مطالعه و کتابخوانی یک راه کم هزینه و موثر در افزایش آگاهی مردم است
  • چهارشنبه 8 اسفند 1397 ساعت 14:37
1 2 3