معاون فرماندار ماکو :
ماکو میزبان 831 نفر از داوطلبان خدمت در دستگاههای اجرایی خواهد بود .
  • دوشنبه 13 اسفند 1397 ساعت 13:30
فرماندار ماکو :
لزوم ارتقای کیفیت و توسعه فعالیت کشتارگاه دامی ماکو
  • دوشنبه 13 اسفند 1397 ساعت 10:00
فرماندار ماکو :
فعالیت سازمان های مردم نهاد باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد
  • یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 15:00
فرماندار ماکو :
اعتراضات باید در چارچوب قانون بیان شود
  • پنج شنبه 9 اسفند 1397 ساعت 14:30