دیدار فرماندار شهرستان ماکو بهمراه امام جمعه ماکو و اعضای شورای تامین با خانواده شهید والامقام اسماعیل حسین زاده